Ne jemi Me Te Miret ne
tregtimin e veglave te punes

Elvim Vegla Pune sh.p.k tashme qe prej vitit 2002 ne tregun Shqiptar merret me tregetimin e veglave te punes per profile te ndryshme. Gama e gjere e produkteve profesionale perfshine saldatrice, elektroda, moto-saldatrice, moto-gjeneratore, adhesiv industrial, bllokues filetosh, karikues baterish, pajisje per prerje dhe saldim me oksigjen etj.

GAME E GJERE

Larmi vegla pune profesionale per profile te ndryshme.

PRODUKTE CILESORE

Te sigurta dhe te mbrojtura qe plotesojne standartet Europiane.

MARKA NDERKOMBETARE

Ofrojme per tregun Shqiptar vegla pune te firmave nderkombetare.

SJELLIM TEK JU VEGLA PUNE PROFESIONALE

Bashkepunojme me disa prej markave me te njohura nderkombetare per t’ju mundesuar materiale cilesore.

PRODUKTET TONA

Funksionaliteti dhe eficienca e produkteve tona sigurohen nga plotesimi i standarteve europiane EN 60974.

ADRESA

Rr. “Dritan Hoxha”, Nd.149/5, Tirane

MOBILE

+355 68 206 0573

E-MAIL

info@elvimveglapune.al