Kit Prerje dhe Saldimi

  • I perbere nga 6 pistoleta saldimi
  • 2 Pistoleta Prerje
  • Reduktor Oksigjeni
  • Reduktor Acetileni
  • Kompas
  • Kasete metalike kompakte